ขอบคุณเวลาที่ผ่าน ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงธาตุแท้ของคน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ธาตุแท้ของคนกับวันเวลาที่หมุนเปลี่ยน กับบทความ ขอบคุณเวลาที่ผ่าน ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงธาตุแท้ของคน ไปดูกันว่าทำไมเราต้องขอบคุณเวลาที่ทำให้เราได้รู้ถึงเนื้อแท้ของคน

1 ขอบคุณเวลา ทำให้ฉันรู้ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ท รั พ ย์สินเงินทอง ลาภยศชื่อเสียง

สิ่งเหล่านี้สุดท้ายคือความว่างเปล่า คุณธรรมและความดีต่างหาก ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

2 ขอบคุณเวลา ทำให้ฉันผ่านห้วงเวลาตั้งแต่เด็กจวบจนปัจจุบัน จากเด็กไร้เดียงสา จนถึงวันที่ต้องอยู่กับความจริง ฉันเห็นน้ำใจคน ฉันผ่านความยินดีโศกเศร้า จากนี้ไปฉันจะรั ก ษ าใจ รู้พอและเพียงพอ

3 ขอบคุณเวลา ที่สอนทุกสิ่งทุกอย่ างให้กับฉัน เธอสอนฉันว่า คบเพื่อนต้องระวังวาจา ถูกเข้าใจผิดต้องสงบนิ่ง ไม่เสียสติ สำหรับคนเสแสร้ง ต่อให้รู้เช่นเห็นช าติ ก็ไม่ต้องโพนทะนาจนหมดเปลือ ก สำหรับคนเหลี่ยมจัด ต่อให้เขาเก่งกาจก็จงห่างไกล เพราะวันหนึ่ง เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ ว่าคนดีย่อมได้ดีตอบ คนชั่ วต้องได้รับผลก ร รมชั่ วนั้น ไม่ช้าก็เร็ว

4 ขอบคุณเวลา ที่สอนให้ฉันไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องราวหรือผู้คนที่ไร้สาระ เพราะมันรังแต่จะเสียทั้งเวลา และเสียทั้งอารมณ์

อะไรที่เป็นของฉัน ไม่มีทางสูญห า ย อะไรที่ไม่ใช่ มันก็คือไม่ใช่ ชีวิตคนเราสั้นนัก ไม่รู้วันจากจะเป็นวันไหน คิดเสมอว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต ทำในสิ่งที่อย ากทำ ทำในสิ่งที่ควรทำ ทำในสิ่งที่ไม่ผิดต่อมโนธรรม

5 ขอบคุณเวลา ที่ทำให้ฉันได้รู้จักธาตุแท้ของคนรอบข้าง ว่าคนไหนจริงใจ คนไหนเสแสร้ง

6. ขอบคุณเวลา ที่ทำให้ฉันเจอทั้งคนดีและคนร้ า ย สำหรับคนดี ฉันซาบซึ้งใจ

สำหรับคนร้ า ย ฉันขอขอบคุณ พวกคุณทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่า ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์ เมื่อยอมรับได้ ฉันก็ไม่ทุ ก ข์อีกต่อไป

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, na-aan