ของในครัว กระเทียมกับน มสด แก้นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นกลางดึก

หากวันนี้คุณมีอาการนอนไม่หลับ ชอบตื่นขึ้น มากลางดึก จนรบกวนนอื่น ในครอบครัวของคุณ วันนี้เราก็มีวิธีการแก้ไขปัยหานี้มาแนะนำ กับบทความ ของในครัว กระเทียมกับน มสด แก้นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นกลางดึก ไปดุกันว่าจะมีวิธีการปรุงแต่งอย่ างไร เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่คุณเจอ

หากใครกำลังมีอาการไ อเ จ็ บค อ หรือไ อ มากจนนอนหลับไม่ได้ในตอนกลางคืน เรามีสูตรเด็ดมาฝากกัน จากการใช้น มสดกับกระเทียมมาทานคู่กัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกระเทียมแบบเต็มๆ จะมีวิธีทำอ ย่ า งไรนั้น ต ามมาชมกัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 น้ำเปล่า 250 มล.

2 น มสด 500 มล.

3 กระเทียมสั บ 10 กรัม

4 น้ำต าล 2 ช้อนช า

วิธีทำ

เริ่มต้นจากให้เทน มสด และใส่พระเทียบสับที่เตรียมไว ใส่ลงไปต้มกับน มสดในหม้อ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเดือ ดหน่อยๆ แล้วจึงเติมน้ำต าลลงไปเล็กน้อย เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

ประโยชน์ของการดื่มน มต้มกระเทียม

1 ช่วยลดอาการ ป อ ด บ ว ม

2 ช่วยบรรเ ท า อาการ ไ อและอา ก า รเ จ็ บคอได้อย่ า งดี

3 ช่วยกระ ตุ้ นระบบ ย่ อ ยอาหารให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น

4 ลดระดับค อ ลเลส เตอรอล

5 ป้องกั นไม่ให้เกิดภาวะไข มั น อุ ด ตั นในเ ส้ นเ ลื อ ด

6 ช่วยให้นอนหลับสนิท ในผู้ที่มีอา ก า รนอนไม่หลับ

7 ช่วยรั ก ษ าห อ บ หื ด โดยหากทานกระเทียมวันละ 3 กลีบ จะช่วยทำให้อาการ ห อ บ หื ด ดีขึ้น

สูตรกระเทียมกับน มนี้ อาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าใดนัก แต่เป็นสูตรที่มีประโยชน์กับร่างกายอ ย่ า งมาก หากมีใครที่กำลังอย ากหา ย าแ ก้ไ อ มาบรรเทา อา ก า ร ไ อ ให้ลองนำเอาสูตรนี้ไปทำทานกัน รับรองว่าเห็นผลดีแน่นอน แถมยังช่วยให้ระ บบ ต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ การทานกระเทียมที่มากเกินวันละ 1 หัว อาจทำให้เสี่ ย งเป็นภ าว ะเ ลื อ ดแข็งตั ว ช้ า หรือ โ ล หิต จ า ง ได้ ดังนั้นควรกะปริมาณที่เหมาะสมในการทานแต่ละวันให้พอดี ไม่มากเกินไปจะดีที่สุด

ที่มา krustory