ก องปร า บปราม เตื อ น ห้ า มโพ ส ต์รูป บิ ลค่ าไฟฟ้ า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใกล้ตัวเป็นอย่างมาก เมื่อตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นก็ต่างสงสัยว่า ทำไมค่าไฟนั้น

สูงขึ้นกว่าปกติ ทำให้หลายคนนั้นออกมาโพสต์ บิลค่าไฟฟ้า ของตนเอง เพื่อคุยแลกเปลี่ยนข้อสงสัยดังกล่าว ว่า

ทำไม ค่าไฟแพงขึ้นเป็นไม่รู้กี่เท่าตัวและล่าสุดนันกองปราบปรามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจ เพื่อแนะนำ

ว่า การนำภาพบิลค่าไฟฟ้ามาโพสต์ลงโลกออนไลน์นั้นมีความเ สี่ ย งค่ะ เนื่องจากในบิลค่าไฟฟ้ามีข้อมูลชื่อและ

นามสกุลจริง รวมถึงที่อยู่ด้วย จึงอาจถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้ค่ะ

อย่างไรก็ตาม หากต้องการโพสต์บิลค่าไฟของเรา กองปราบปรามแนะนำให้เบลอข้อมูลส่วนตัวของเราเพื่อความ

ปลอดภัยนะคะ และหากสงสัยกรณีค่าไฟสูงขึ้นอย่างผิดปกติ สามารถแจ้งเรื่องไปที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

เพื่อให้ตรวจสอบ หรือสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็ปไซต์ www.mea.or.th ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม

ที่มา กองปราบปราม