ก ร ร มของคนที่ทิ้งคนร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข จะไม่มีวันพบคู่แท้

ก ร ร มของคนที่ทิ้งคนร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข จะไม่มีวันพบคู่แท้

คนเรานี่ก็แปลก เวลาที่อย ากจะได้อะไรนั้น ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มัน มา แต่พอได้มาแล้ว กลับไม่รู้จักรั ก ษ า แต่พอเสียมันไป จะกลับมาคิดที่จะรั ก ษ าบางทีมันก็

ไม่ทันแล้วป่ะ คนเรานั้นนึกจะทิ้งอะไรก็ทิ้ง ไม่เห็นคุณค่าตอนมีอยู่ แต่กลับมาเห็นคุณค่าตอนที่ เสียไปแล้ว บางทีมันก็สายเกินไปแล้วนะ ในวันที่อย ากได้เรามาเป็นแฟน ก็ขอให้คิดให้ดีๆหน่อย

ว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อเอาชนะใจเรา เพื่อให้ได้เรามา พอได้เรามาแล้วไม่คิดที่จะดูแลรั ก ษ า ไม่เห็นความสำคัญ แล้วจะเอาเรามาทำไม ใช่มั้ยล่ะ ไม่ว่าใครก็ต าม เวลาที่จะทิ้งอะไรก็ขอให้นึกให้ดีๆ

ในวันที่คุณไม่มีสิ่งๆนั้น แล้วคุณต้องการมัน คุณ พย าย ามมากแค่ไหนกว่าจะได้มัน มา จงรั ก ษ าเอาไว้ให้ดี เพราะบางครั้งหากสิ่งๆนั้นหลุดไปจากมือคุณ มันก็จะไม่มีวันกลับมาหาคุณอีกเลย เป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอน

คนที่ทิ้งอดีตไปหาความสุขให้กับตัวเอง ไม่สนใจคนที่เคยร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข ไม่เคยถามถึงลูกๆ ที่กำลังโต ไม่ส่งเสี ยตั้งแต่ทอ ดทิ้งไป สาเหตุใดเขาจึงไม่ได้รับก ร ร มเสี ยที ตอนนี้เหนื่อยจนท้อแท้แล้วค่ะ

ตอบ คนเราทิ้งอดีตได้ แต่ทิ้งความจริงในอดีตไม่ได้ เมื่อเขาจากไปแล้ว แล้วเราก็มัวแต่เฝ้าโทษเขา ใจเราจึงยังทุ ก ข์ไม่จบไม่สิ้น หากเคยอยู่ร่วมกัน มาย าวนาน ลำบากมาด้วยกัน มาก

พอเขาได้ดี มีสุขแล้วจากเราไป ให้ถือว่าเรามีบุญส่งให้ชีวิตคนๆ หนึ่ง เขาได้ดี แล้วจงปล่อยเขาไปเสี ย คนที่เขาจากเราไปก็เพื่ออย ากไปพบเจอของใหม่ที่คิดว่าดีกว่า ไม่นึกถึงอดีตที่ร่วมสร้าง ไม่คิดถึงทุ ก ข์สุขที่ร่วมกัน มา ก็ถือว่าเราหมดเวรก ร ร มต่อกันแล้ว

ท่านจงจดจำไว้ว่า ความรักที่มาพร้อมความฉาบฉวยในการหลงรูป หลงกาย หลงคารมนั้น มันอยู่ได้ไม่นานหรอ ก เมื่อความเบื่อหน่ายเข้าแทนที่ มันอยู่ไม่ทนเท่า ความรัก ที่ผ่านทุ ก ข์สุข ผ่านร้อนผ่านหนาว

ย ากลำบากมาด้วยกันหรอ ก เพราะมันข า ดความเห็นอ กเห็นใจ ข า ดการพึงพาอาศัย ข า ดช่วงเวลาการฝึกแบบทดสอบชีวิตนั่นคือปัญหาร่วมกัน วันหนึ่งก็ต้องแยกย้ ายกันไป และยิ่งเขาสร้างก ร ร มกับคนในอดีตอย่ างไร เขาย่อมได้รับผลก ร ร มนั้นเฉกเช่นเดียวกัน

คนเนรคุณคนถึงไม่เจริญ คนอ กตัญญูต่อพ่อแม่จึงไม่เคยได้ดี คนที่ทิ้งคู่ทุ ก ข์คู่ย าก ทอ ดทิ้งเลือ ดในอ ก จึงหาความสุขสงบได้ย ากยิ่งในชีวิตครอบครัว ทำตัวเองให้ดี ใช้โอ กาสนี้สร้างความดี ถือศีลให้มั่น

ทาน ศีล ภาวนา อย่ าข า ด แล้วชีวิตจะดีขึ้นเอง อย่ าไปจดจ่อกับเวรก ร ร มของคนอื่น อย่ าทำตัวเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรต ามติดชีวิตเขา ไม่เช่นนั้นคนที่ทุ ก ข์ร้อนใจคือตัวท่านเอง