ก้อนหินที่เห็นครั้งแรกแล้วสะดุดต า บอ กตันตนของคุณได้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความงามของหินที่มีรวดล า ยแตกต่างกันออ กไปต ามธรรมช าติ แต่คุณจะรู้ไหมว่าหินที่คุณนั้นชอบบอ กถึงตัวตนของคุณได้ เมื่อคุณนั้นเลือ กหินที่ชอบได้แล้ว ไปอ่ า นคำทำนายตัวตนพร้อมกันค่ะ

เลือ กก้อน 1

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่โรแมนติกอบอุ่น คุณสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กได้ทั้งวันแต่ด้วยนิสัยแบบนี้อาจทำให้คุณถูกเอา เปรียบได้ง่ายถึงแม้สุดท้ายคุณจะสามารถจัดการมันได้แต่ครั้งต่อไปขอแนะนำให้

เลือ กที่จะเชื่อใจคนอื่นอย่ างถูกวิธีและเรียนรู้ที่จะปกป้อง ตัวเอง ความรักก็เช่นกัน หากคุณได้พบกับคนที่คุณชอบก็อย่ าไปหลุ่งหลงกับสิ่งเหล่านั้นให้มากจนเกินไป แต่คุณจะต้องรอบคอบกับสิ่งเหล่านั้นให้มากกว่า


เลือ กก้อน 2

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่า คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา และนิ่งๆ ดังนั้นคนที่รู้จักคุณแรกๆ อาจรู้สึกถึงระยะห่าง ความรู้สึกนิ่งเฉยดูหยิ่งๆ และไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักกับคุณมานานจะรู้ว่า

คุณน่ะเป็นคนที่นิสัยดี ซื่อตรง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ จริงใจ และเป็นธรรม หากพบกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรมก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเสมอ เป็นที่พึ่งพาของเพื่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่พูดตรง แต่ก็แฝงไปด้วยความหวังดีเสมอไม่คิดที่จะทำร้ า ยใคร

เลือ กก้อน 3

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่า คุณเป็นคนคุยเก่ง มีความเป็นมิตร ไม่ว่าจะอายุ 3 ขวบหรือ 80ปีก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคุณได้ หรือจะเป็นคน ที่ต่างอาชีพ อายุ เพศ แค่คุยกันสักพักก็สามารถที่

จะสนิทสน มกับเขาได้ ไม่ว่าเพื่อนจะมีปัญหาอะไร คุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือ จนบางครั้ง ก็ไปช่วยเหลือจนเกินจำเป็น จนสุดท้ายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนต้องการหรือเพื่อนของคุณต้องการกันแน่

เลือ กก้อน 4

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่า คุณเป็นที่กลัวความลำบาก แม้ว่าคุณจะรู้สึกหิว กลางดึกคุณก็ยังเลือ กที่จะไม่ลุกไปไหนแล้วก็นอนต่อ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าที่เป็นที่กำลังบูมหรือสินค้าใหม่ๆ

คุณก็จะต้องรีบไปลองด้วยตัวเอง ส่วนใน เรื่องของความรัก คุณมักจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอ กเสมอ ทั้งที่จริงมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่โน้มน้าวเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นอีก เหตุผลหนึ่งที่บอ กว่าคุณเป็นคนชอบวัตถุนิยม อีกทั้งยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและรวมไปถึงการปล่อยวางไม่ได้อีกด้วย

เลือ กก้อน 5

ถ้าคุณเลือ กก้อนนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนโอนอ่อนต ามห มู่เพื่อนๆ เป็นคนที่อะไรๆ ก็ได้ ไม่เลือ กมากไม่เลือ กกิน ร้านไหนอาหารรสช าติเป็นอย่ างไรก็ไม่สามารถเปรียบเทียบอะไรได้เป็นคนไม่ชอบ

แสดงความคิดเห็นอะไรเมื่อถึงวันหยุดเวลาที่ไม่มีการนัดหมาย ก็จะเลือ กอยู่บ้านทั้ง วัน หรือถ้ามีนัดต้องไปไหนกับเพื่อนคุณก็มักต้องเป็นคนขับรับส่ งพวกเขาเสมอ

ที่มา predict-j55