การเลือ กอาบน้ำของคุณ บอ กตัวตนที่ซ่อนอยู่ของคุณได้

ในวันที่เหนื่อยจากการทำงาน มาทั้งวัน พอ กลับถึงบ้านสิ่งแรกที่หล า ยๆ คนชอบจะทำคือ การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของตัวเองให้สดชื่น และคุรเคยรู้ไหมว่าการที่คุรเลือ กวิธีการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของคุณ สามารถที่จะบอ กตัวตนท่ซ่อนอยู่ของคุณได้ ให้คุณเลือ กการอาบน้ำมา 1 อย่ าง เมื่อเลือ กได้แล้ว เราไปอ่า นคำทำนายตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

3 ชอบใช้ขัน

คุณเป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบ และชอบช่วยเหลือ ดูแลผู้อื่น คุณชอบ ในความรวดเร็ว ทำอะไรกระฉับ กระเฉง ไม่ยอมปล่อยเวลา ให้เสียเปล่า คุณเห็นคุณค่า ของเวลาทุกวินาที คุณมีความซื่อตรงในการทำงาน

และการรั ก ษ า สัญญานับได้ว่า คุณเป็นคนที่น่าเชื่อ ถือคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน แม้คุณจะซื่อตร งแต่คุณก็ไม่ได้ เป็นคนที่น่าเบื่อ หรือทื่อๆคุณนั้นเป็นคนที่สดใส เฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ

2 ชอบใช้อ่าง

คุณผูกพันกับคนอื่นได้ง่าย มีเพื่อนเยอะ และชอบที่จะช่วยใ ห้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น คุณเองเป็นคนสบายๆ ใช้ชีวิตไม่ได้รีบร้อนอะไร แต่ก็ไม่ได้เชื่องช้า อืดอาดจะเร็วก็เร็วได้ รวดเร็วแบบสบาย ๆ

คุณพย าย าม มีสติในการใช้ ชีวิตตลอ ดเวลา ผู้คนก็จะรู้สึกดี เมื่อมีคุณอยู่ใกล้ ๆ เพราะคุณเป็นคน ที่อบอุ่นแ ละมีรังสี แห่งความสุข ตัวคุณเองมักคิดว่า

อย ากจะเป็นคนที่พิเศษกว่านี้ อยู่เรื่อยอย ากเป็นคนน่าสนใจ เฉียบแหลมอะไรทำนองนี้ แม้คุณต้องการความรักอย่ างมากมาย แต่คุณก็ยังยินดีที่จะรักใครถึงเขาจะไม่รักคุณตอบก็ต าม

1 ชอบใช้ฝักบัว

คุณเป็นคนที่เห็นอ กเห็นใจ และเข้าใจ คนอื่น เป็นผู้ฟัง ที่ดีไม่ตัดสินใคร คุณยอมรับในสิ่งที่คนอื่น เป็นเพราะเชื่อว่า ทุกคนมี หนทางชีวิต เป็นของตัวเอง คุณมักจะมีมุมเล็ก ๆ เป็นของตัวเองมุม ที่เป็นความสุข

ของคุณคุณรู้ว่า ความสุขของตัวเอง คืออะไรและมัก จะหาเวลาไปทำสิ่งนั้นคุณ เป็นคนที่รักสงบ ชอบความเงียบ แต่ยังรักเพื่อน อยู่แค่ต้องการระยะห่างบ้าง คุณนั้น ฉลาดรู้เท่าทัน คนและรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ

ความเครียดหรือความกังวล มักเข้ามาถึงคุณไม่ได้ง่าย ๆ คุณมักอยู่ในสภาวะ สบาย ๆ มากกว่า คุณเข้าสังคมได้ แต่ไม่ใช่นักสังคมจ๋า และมักจะมีเวลาดี ๆ ในแบบของคุณเอง

ที่มา stand-smiling