9 ความฝันบอ กโชค พร้อมเลขมงคล

ความฝันคือคลื่นสะท้อนของจิตใต้สำนึกของชีวิตบนพื้นฐานของจินตนาการ ในช่วงที่ร่างกายหลับใหลพักผ่อนแต่จิตใจ สมองยังไม่พักผ่อน ในช่วงเหล่านั้น เราได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ในความฝันที่เต็มไปด้วยอิสระอันแสนหอมหวาน ทุกสิ่งทุกอ ย่ างสามารถเป็นไปได้ ไม่มีกฏเกณฑ์ ไม่มีขีดจำกัด มีเพียงแค่จินตนาการที่ไม่รู้จักจบ

ตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบัน เรื่องร าวความเชื่อที่เชื่อมโยงกับความฝันนั้น คนไทยเชื่อว่าเป็นลางบอ กเหตุบางอ ย่ างในอนาคต โดยความเชื่อที่ว่านี้คนโบร าณได้บอ กต่อเล่าขานกัน มานานว่า หากคุณฝันเห็นเกี่ยว 9 อ ย่ างต่อไปนี้ นั่นคือลางที่ดีบอ กว่าโชคลาภกำลังมาเยือน จะเป็นอ ย่ างไรบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลย

ฝันเห็นนก

หรือสั ต ว์ปีกจำพวกนกต่างๆ หากฝันว่าได้จับ หรือบินเข้ามาหา ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภเข้ามาหาถึงเรือนชาน เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 02 12 16 26 52

ฝันเห็นทองคำ สร้อย กำไล แหวน เข็มขัด

ที่เป็นทองคำ ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า เป็นฝันบอ กโชคที่มีความแม่นยำมากที เดียว เป็นฝันที่เป็น

มงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอ ย่ างมาก และเชื่อ กันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววัน เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 12 19 59 89 99

ฝันเห็นกบ

หรือฝันว่าได้จับกบจำนวน มาก หรือได้ยินเ สี ยงกบร้อง ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันกำลังจะมีโชคลาภ ส่วนจะมากน้อยก็ดูจำนวนกบที่เราจับได้ หรือปริมาณเ สี ยงกบที่ร้องว่ามากน้อยขนาดไหน เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 11 22 29 55 59

ฝันเห็นพญานาคร าช

หรือมังกร งูใหญ่ ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า ฝันนี้บอ กว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต เป็นฝันที่เชื่อถือ กัน มาแต่โบร าณว่า มีความแม่นยำสู เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 4858 68 69 89

ฝันเห็นไก่

หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้า หรือเอามาปรุงเป็นอาหาร ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า จะมีผู้นำโชคลาภก้อนโต มาให้ถึงที่บ้าน คนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้ เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 09 19 29 59 89

ฝันเห็น ปลา

หรือฝันว่าได้จับปลา ความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุด ซึ่งต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า หากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยต ามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้ เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 85 87 88 89

ฝันเห็น กุ้ง ปู หอย

ถือว่าเป็นฝันที่ดี ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยต ามปริมาณ กุ้ง ปู หอย ที่เราจับได้ เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 50 51 54 64 79 89 88

ฝันว่าได้เห็นคนต า ย

หรือซากศ พที่เน่าเปื่อย โ ล งศ พ งานศ พ ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า เป็นความฝันบอ กโชคที่แปลกประหลาดพอสมควร เพร าะฝันเห็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว

แต่กลับจะทำให้ผู้ที่ฝัน มีโชคลาภมาก เป็นความฝันที่เชื่อถือ กัน มาแต่โบร าณว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 10 14 54 00 44 88

ฝันเห็นอวัยวะลั บของผู้ชาย

หรือผู้หญิง ต ามตำร าทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า เป็นฝันที่มีความแม่นยำมากๆ ที่ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตทีเดียว แต่ท่านว่าห้ามไปเล่าความฝันให้ใครฟัง เพร าะจะทำให้โชคลาภที่ควรจะได้ห า ยวับไปกับต า เลขมงคลเ สี่ ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 12 14 16 54 64 69 66

ที่มา  gangbeauty