8 ต้นไม้มงคล วางไว้บนโต๊ะทำงาน ปลูกแล้วดี เสริมโชค

8 ต้นไม้มงคล วางไว้บนโต๊ะทำงาน ปลูกแล้วดี เสริมโชค

โต๊ะทำงาน ถือเป็นพื้นที่นั่งทำงาน ที่ใช้เวลาหล า ยชั่ วโมงต่อวัน ดังนั้นโต๊ะทำงานจึงควรจัดให้มีระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน และนอ กจากนั้นแล้วการตกแต่งโต๊ะทำงานให้สวยงาม ก็ยังช่วยให้น่านั่งทำงาน มากยิ่งขึ้น แถมยังทำให้รู้สึกผ่อนคล า ยจากความเครียดได้อีกด้วย

เงินและงานเป็นของคู่กัน ถ้างานรุ่งการเงินก็รุ่งต ามไปด้วย ซึ่งนอ กจากเราจะใช้ความเก่ง ความขยันแล้ว เราอาจจะใช้โชคจากความเชื่อเป็นตัวเสริมทางด้านการงานได้ด้วย

วันนี้เราจึงได้นำต้นไม้มงคลที่ควรจะมีไว้บนโต๊ะทำงาน ที่นอ กจากจะเป็นการสร้างบรรย ากาศบนโต๊ะทำงานให้สดชื่นแล้วนั้นยังถือเป็นการเสริมสิริมงคลทางด้านการงานให้กับเจ้าของโต๊ะอีกด้วย

1 ต้นเฟิร์นเงิน หากนำมาวางที่โต๊ะจะช่วยดูดซับความร้อนและปรับบรรย ากาศให้สดชื่น ต้นเฟิร์นเงินเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนและชื่อยังมีความหมายที่เป็นสิริมงคลอีกด้วย

2 ต้นพลูด่าง การวางพลูด่างที่โต๊ะทำงานนั้นนอ กจากจะช่วยฟอ กอากาศ ทำให้ดูสดชื่นแล้วยังเชื่อว่าจะทำให้มีแต่คนรักคนหลง และยังทำให้เจ้าของโต๊ะนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ร้อน

3 ต้นลิ้น มังกรแคระ นอ กจากต้นไม้นี้จะช่วยฟอ กอากาศในบริเวณรอบๆแล้วนั้น เชื่อว่าเมื่อนำมาวางที่โต๊ะจะช่วยป้องกันและต่อสู่กับสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาสู่เจ้าของโต๊ะได้

4 ต้นไผ่กวนอิมเล็ก หากนำมาประดับที่โต๊ะทำงานแล้วเชื่อว่าจะช่วยเสริมทางด้านโชคลาภ ช่วยนำมาพาเงินทองและของมีค่ามาสู่เจ้าของโต๊ะ

5 ต้นแก้วแคระ สามารถนำมาเลี้ยงให้เป็นบอนไซได้ จึงเหมาะกับการนำมาประดับไว้ที่โต๊ะทำงานนอ กจากจะช่วยปรับบรรย ากาศโดยรอบให้สดชื่นขึ้นแล้ว ยังเป็นไม้มงคลที่จะนำพาโชคลาภมาให้เจ้าของด้วย

6 ต้นกระบองเพชร การนำต้นกระบองเพชรมาวางบนโต๊ะนั้นนอ กจากจะช่วยดูดรังสีจากจอคอมพิวเตอร์แล้ว ยังช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีและบุคคลที่ไม่เป็น มิตรให้ออ กไปจากเจ้าของโต๊ะได้

7 ต้นสับปะรดสี เป็นไม้ที่ทนทาน ดูแลง่าย และมีสีสันสวยงาม ซึ่งจะช่วยปรับบรรย ากาศบริเวณโต๊ะทำงานให้สดชื่นได้ ยังเป็นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อีกด้วย

8 ต้นออมเงิน เนื่องจากชื่อที่เป็น มงคลคือออมเงินที่จะช่วยออมท รั พ ย์ที่ได้จากการทำงาน และยังเชื่อว่าช่วยควบคุมการใช้เงินไม่ให้ฟุ่มเฟือยด้วย

ที่มา    postsara