7 วิ ธีสร้างเสน่ห์ ให้ดูดี แม้ไม่สวยมาก แต่ใครๆก็อย ากรู้จัก

ผู้หญิงสวยๆหล า ยคน มักจะคิดว่าตัวเองสวย ไม่ต้องทำอะไรหนุ่มๆก็เข้ามาจีบไม่ซ้ำหน้า เพราะตัวเองนั้นหน้าต าดี แต่บางทีความสวยมันก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชายมาจีบเสมอไปหรอ กนะ ไม่งั้นผู้หญิงสวยๆจะยังเป็นโสดทำไม เพราะสวยเปล่าๆแต่ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ชายอย ากจะเข้าใกล้หรือเปล่า ลองคิดดูนะค่ะ แต่ถ้าคิดไม่ออ กเรามาดูบทความต่อไปนี้ดู แล้วคุณอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้น

เคยสงสั ยไหมคะ ทำไมผู้ห ญิงบางคนแ ม้ไม่สวยมาก แต่กลับดูดีมีเ สน่ห์ มีแร งดึ งดูด เพ ศตรงข้าม แถมยังมีแฟนห ล่อชนิดที่คุณก็ยังห าไม่ได้วันนี้มีความลับมาบอ กกันค่ะ อย ากเป็นสาวมีเสน่ห์ต ามไปดูเลยกับ 7 ทริ คสร้ างแรงดึงดูด ให้ผู้ชายหน้าไหนก็อย ากจี บ

1. อย่ ามองคนแค่เปลือ ก

ผู้ชายที่เหมาะสมกับคุณ อาจไม่ใช่คนที่หล่อ ร ว ย หรือมีการศึกษาดีที่สุด การตั้งสเป๊คไว้สูง มองคนแค่เปลือ กนอ ก อาจทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนดีๆไปหล า ยคน ถึงแม้เขาจะไม่ใช่ อย่ างน้อยคุณก็ได้เพื่อนเพิ่มอีกคน

2. มีความสุขจากข้างใน

พย าย า มมองโลกในแง่ดี แม้ว่ากำลังเผชิ ญอยู่กับปัญหา ต้องค่อยๆคิดหาทางออ กอย่ างมีสติ ไม่จำเป็นต้อ งเก็บทุกเรื่อง ทุกคำพูดของคนอื่น มาคิดให้หนักสมองปล่อยวางบ้างอย่ าเอาแต่ อ ม ทุ ก ข์ เมื่อคุณมีความสุขจากข้างในจริงๆ คุณจะเป็นผู้หญิ งที่ยิ้มสว ยที่สุด ดูอาร มณ์ดี ใครๆก็อย ากทำความรู้จัก

3. ดูแลตัวเอง

ถ้าอย ากมีคน มารัก คุณต้องเรีย นรู้ที่จะรักตัวเอง การออ กกำลังกาย ใส่ใจเรื่อ งเสื้อผ้าหน้าผมบ้าง ไม่ได้แปลว่า คุณห่ วงสวย แต่หมายความว่าคุณเป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเอง และพร้อมที่จะดูแลคนอื่นด้วย

4. มั่นใจในตัวเอง

สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องขอ งทั ศนคติ เริ่มจา กกา รม องตัวเองในแง่ดี อย่ าดูถูกตัวเอง ยอมรั บในความไม่เพ อร์เฟ คนั้นแล้วมองหาจุดเด่ นกล บจุดด้ อย แล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ที่จะเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจนี้เอง เป็นอีกสิ่งที่จะทำให้คุณดูเป็นคนที่หน้าเข้าหามากขึ้น

5. ฟังมากกว่าพูด

ฝึกเป็ นผู้ฟังที่ดี อย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็ มแก้ว หรือเอาแต่พูดเรื่อ งของตัวเอง จนทำให้ไม่มีใค ร อย ากพูดหรือบอ กอะไรคุณผู้หญิงขิ้อว ด ขี้นินทา เป็นนิสัยที่ผู้ชายยี๋ที่สุด อะไรที่ไม่ควรพูดก็เงียบไว้ดีกว่า ลองดูแล้วคุณจะรู้ว่ามีเรื่องน่าสนใจ ที่คุณไม่เคยรู้อยู่อีกมาก

6. อย่ าห่วงสวย

เสน่ห์อีกอย่ างหนึ่งของคนไม่สวย คือความไม่ห่วงสวย สบายๆ ทำตัวชิ ลล์ๆ ดูแลตัวเองได้ ผู้หญิงแบบนี้แหละค่ะ ที่ทำให้ผู้ชายห ลงรัก

7. สนใจสิ่งรอบตัว

เง ยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ หรืออะไรเดิมๆที่คุณทำอยู่ ออ กจากมุมปล อ ดภั ยของตัวเอง ลองออ กไปที่ใหม่ๆ ทำอะไรใหม่ๆ สนใจโลก สนใจสิ่งรอบตัวบ้าง นอ กจากจะได้ประสบการณ์ อาจทำให้คุณได้เจอใครบางคนที่ดี

ที่มา  predict-j55