13 ข้ อ คิด ที่คนแก่เฒ่า จะต้องทำ หากอย ากที่จะแก่เฒ่าอย่ างมีความสุข

วันนี้เราก็มีข้ อ คิดการใช้ชีวิตในย ามแก่เฒ่ามาบอ กคนสูงวัยกันกับ 13 ข้ อ คิด ที่คนแก่เฒ่า จะต้องทำ หากอย ากที่จะแก่เฒ่าอย่ างมีความสุข

ไปดูกันเลยว่าหากวันนี้คุณนั้นกำลังวางแผนการใช้ชีวิตในย ามแก่เม๋า จะต้องใช้ชีวิตอย่ างไรให้มีความสุขที่สุด

แค้ก แค้ก แค้ก พูดแล้วสะเทือนใจ คำว่าแก่แล้วไม่ควรใช้กับผู้หญิงที่น่าทะนุทนอมอย่ างเราเรา พูดว่าเมื่อเราโตขึ้นในแต่ละปีร่างกาย ผิวพรรณ และอะไรๆก็จะเปลี่ยนต าม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะที่ไหนก็สามารถหาสิ่งเติมแต่งความสวยความงาม

คงความเย าว์ความเต่งตึงไม่เสื่อมถอย ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ยอมหยุดเรื่องความสวยความงาม ต่อให้จะรุ่นไหน ศตวรรษใด ช าติไหน ก็ต าม มันเป็นสิ่งที่ธรรมช าติสร้างมาให้รักสวยรักงาม ความงามคือความสุขอย่ างหนึ่งของผู้หญิง

ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ต้องดูแลมากขึ้น ทุกวันนี้ผู้หญิงต้องสวย ดูดีและมีเงิน เป็นเพศที่สตรองและมีความอ ดทน

สูงมากๆกับความสวยความงาม และการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจก็สำคัญ เพราะไมน์เสตก็คือหน้าต่าง

ของความสวยงามจากภายในสู่ภายนอ ก สวยอย่ างเดียวไม่พอต้องเก่งเข้มแข็ง สุขภาพดี และทัศนคติก็ต้องดี แบบนี้อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขสำหรับเราๆทั้งหล า ยเท่านั้น

1 ยึดถือคำว่า ‘ประโยชน์สุข’ เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่ าทำอย่ าคิดทำให้ทำ แต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับคือความสุข

2 อย่ าลืมเอาจิตไป พักผ่อนบ้าง

หล า ยคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลา หาแต่ความสุข ทาง ‘กาย’ พากายไปเที่ยวไป พักผ่อนไป สูดอากาศไป กินอาหารดี ๆ แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไป พักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้น สัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อกัน

3 ใช้ชีวิตอย่ างมี ‘สติ’

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินต ามใจปาก สนองความอย ากของตัวเองแล้ว ต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน ลดน้ำต าลทำไม เราไม่ลองหัน มาลดที่ ‘ปาก’ ของตัวเอง ด้วยการใช้สติ ในการพิจารณา อย่ างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

4 น้อมนำหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต โดยมี’เหตุผล’ เป็นเครื่องนำทาง เหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรั ก ษ าศีล

เสียก่อน และมีสติสมาธิ ผลสุดท้าย จะทำให้เกิด การพิจารณา โดยใช้ปัญญา เป็นที่ตั้ง เมื่อ ดำเนิน ทุกอย่ างด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิด ความพอเพียง

5 ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก ‘ทาน’ ของทศ พิ ธ ร าชธรรม เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย าย ามหา เรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ ร่างกายของเรา จะทำได้ รั ก ษ าร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

6 ฝึกระลึกถึง ‘มรณานุสติ’

ใคร ๆ ก็ ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ ความ ต า ย เท่าเทียมกัน หมดทุกคน เมื่อมองเห็นความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความ ต า ย

7 อยู่อย่ างสง่า ต า ย อย่ างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างาม ในตัวเอง ทุกอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเอง ได้ใครเห็น ก็ให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงเวลา ต า ย ก็ ต า ย อย่ างสงบอย่ าไป กลัวความ ต า ย จะยิ่งใหญ่

แค่ไหนเมื่อ ต า ย แล้วเกียรติยศเงิน ทองสะสมไว้แค่ไหน ก็ต้องส่ งคืนหมดสิ่งเดียว ที่เหลือไว้ คือความเป็นตัวตน ของเรา

ถ้าประกอบ คุณงามความดี ไว้คนก็ยังนึกถึง แต่ถ้าประกอบความ ชั่ ว ไ ว้ มากคนก็ยังด่าทอไป จนถึงลูกหลาน

8 ร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิต เป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอ ดเวลา มองเห็นทุกอย่ าง เป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้ สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริงยิ้มแย้ม แจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

9 อักโกธะหรือความไม่โ ก ร ธ

เป็นอีกหลักข้ อ หนึ่ง ใน ท ศ พิ ธ ร า ชธรรม เพราะเมื่อโ ก ร ธแล้ว มักจะเสียห า ย หากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไร้สาระ เมื่อไหร่ ก็ต ามที่มีเรื่อง มากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์ มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุกอย่ างก็จบ

10 อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลัก ท ศ พิ ธราชธรรมที่ต้องรั ก ษ า ให้มั่นหากอย่ างปฏิบัติ ต ามในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมีทั้ง 2 อย่ าง คือทั้งความดี และความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดี แต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเรา ต้องตรวจสอบ อยู่ตลอ ดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือดี และถูกต้องหรือเปล่า

11 รั ก ษ ากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรั ก ษ ากายให้ดี เพราะเงินทอง ไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิต ก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใสอย่ าไป ขุ่นมัวโดยที่ไร้ ประโยชน์ คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้ สั้นแล้วดังนั้น อย่ าเสียเวลา เป็นทุ ก ข์แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

12 อย่ าหยุดทำงาน

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เพราะเมื่อไหร่ ที่เราหยุดทำงานร่างกายของเรา ก็จะหยุดต าม ลงไปด้วย เหมือนรถที่จอ ดเฉย ๆ สต าร์ทไม่ติด ใ นหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่าอย่ าหยุดด้วย จิตและกาย ก็อย่ าหยุดด้วย

13 ใช้ชีวิตโดยรั ก ษ า ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่ างธรรมดา เรียบ ๆ ง่าย ๆ เพราะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุด คืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอ ก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

ที่มา 108resources, meeyim