เลือ กไข่ใบที่คุณคิดว่าใหญ่ที่สุด 1 ใบ บอ กบุคลิกภาพของคุณได้

เลือ กไข่ใบที่คุณคิดว่าใหญ่ที่สุด 1 ใบ บอ กบุคลิกภาพของคุณได้

บุคลิกภาพของคนเรานั้นจะชอบแสดงออ กมาโดยทางนิสัยใจคอ รวมทั้งรสนิยมการแต่งกาย วันนี้เราจึงอย ากให้คุณนั้นได้เลือ กไข่ใบที่คุณเห็นว่าใหญ่ที่สุดสำหรับคุณมา 1 ใบ เท่านี้ก็สามารถที่จะบอ กได้ว่า บุคลิกภาพของคุณนั้นเป็นอย่ างไร

เลือ ก 1

บุคลิกภายนอ ก สบายๆ เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิ ดชอบ ใจกว้างชอบแบ่งปันกับเพื่อน เป็นคนมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น นิสัยภายใน เป็นคนมีเหตุผลไม่ชอบโดนบังคับ ไม่ยอมรับความไม่วางใจและท้าทายของคนอื่นเป็นคนจิตใจดี

ชอบช่วยเหลือคน แม้ว่าจะไม่ชอบแต่ก็พ ย า ย า มทำจนจบ มีความยุติธรรม เ ก ลี ย ดการโกหกหลอ กลวง ใจอ่อน แม้ว่าจะได้รับ บ า ด เ จ็ บแต่ถ้าคู่กรณีขอโทษก็อ ดไม่ได้ที่จะบอ กว่าไม่เป็นไร เป็นคนเซนซิทีฟ แต่ที่เห็นอะไรแล้วไม่โวยวาย จริงๆแล้วกำลังปกป้องคนอื่น ก็เลยแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

เลือ ก 2

บุคลิกภายนอ ก สิ่งแรกที่คนนอ กเห็นคือคุณเป็นคนเข้าหา ย า ก ให้ความรู้สึกสันโดษ แต่จริงๆแล้วคุณดีกับเพื่อน เป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิ ดชอบ และไม่กลัวที่จะเป็นคนเสียสละ นิสัยภายใน ลึกลับ หวังให้คนอื่นเข้าใจจิตใจคุณ คุณชอบความสมบูรณ์แบบ เวลาทำอะไรก็ต้องการทำให้ดีที่สุด ถ้ายังไม่เชื่อใจใครก็จะรั ก ษ าระยะห่าง

เลือ ก 3

บุคลิกภายนอ ก คุณเป็นคนมีความเป็นผู้นำ ฉลาดและรับผิ ดชอบ ใครๆต่างเคารพ หล า ยๆครั้งที่เวลาคุณเ จ็ บ ป ว ด แต่ก็ไม่แสดงออ กมา แต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ดูออ ก เป็นคนพึ่งพาได้ เป็นคนที่ถ้าถูกขอร้องให้ทำอะไรก็จะไม่ปฏิเสธ แข็งนอ กอ่อนใน

กับคนไม่สนิทจะรั ก ษ าระยะห่าง นิสัยภายใน แสดงออ กมาว่าเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วในใจอ่อนแอ ไม่แสดงความรู้สึก อะไรก็เก็บไว้ในใจคนเดียว คนที่เข้าใจคุณมีไม่มาก เพราะงั้นเพื่อนสนิทก็เลยน้อย

เป็นคนขี้เกียจ ชอบใช้วิธีฉลาดทำสิ่งต่างๆ ทะนุถนอมและเห็นคุณค่าเพื่อนที่อยู่ข้างกาย เป็นคนกล้ารักกล้าเ ก ลี ย ด แต่ถ้าไม่ชอบใคร ก็จะไม่เข้าไปยุ่ง

เลือ ก 4

บุคลิกภายนอ ก ไม่ชอบให้คนอื่น มองเห็นด้านที่อ่อนแอของตนเอง ภายนอ กดูเป็นคน มองโลกในแง่ดี เผชิญหน้ากับปัญหาอย่ างกล้าหาญ ใครดีมาก็จะตอบแทนกลับเป็นเท่าตัว เป็นคนที่เชื่อถือได้ นิสัยภายใน

ตัวตนที่แท้จริงของคุณให้ความสำคัญกับเพื่อน มากกว่าตัวเอง กลัวทำให้คนอื่นลำบาก อะไรก็ทำเองหมด อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ต้องอ ดทนกับเรื่องต่างๆ เป็นประจำ ภายนอ กมักจะแสดงออ กว่าไม่ใส่ใจ อะไรก็ได้ แต่ภายในใจอึดอัดมาก

เลือ ก 5

บุคลิกภายนอ ก ยิ้มเก่ง เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณยิ้มไม่หุบ มีอะไรก็แสดงออ กทางสีหน้า ให้ความสำคัญกับความรู้สึก ถ้าเพื่อนคนไหนจริงใจมา คุณก็จะจริงใจตอบ ใครที่คุณไม่สนใจก็จะเย็นช า แต่กับคนรักจะใช้หัวใจนำหน้าสมองเสมอใครดีมาก็ดีตอบ ร้ า ย มาก็ ร้ า ย ตอบ

เป็นคนรักเดียวใจเดียว เวลารักใครสักคนก็จะรักไปจนกว่าจะเศร้าและผิ ดหวัง ซึ่งเป็น อั น ต ร า ย ต่อใจมาก นิสัยภายใน ไม่ชอบให้ใครดูถูก มีความนับถือตนเองสูงมาก ชอบคิดแทนคนอื่น มักจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น

เข้าหาไม่ง่าย คนสนิทจริงๆถึงจะเปิดรับ ขี้ลืม ไม่เก็บมาเป็นความแค้น เพียงแค่ไม่เกินขีดจำกัดของคุณ ก็จะไม่เก็บมาใส่ใจนอ กจากจะเป็นคนใกล้ชิดจริงๆ ไม่อย่ างนั้นก็ไม่อาจมองเห็นจุดแข็งของคุณ

ขอขอบคุณ verrysmilejung