อย ากเห็นลูได้ดี พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักความลำบากตั้งแต่เล็ก

หากวันนี้คุณนั้นอย ากให้ลูกของคุณโตมาในสังคมทุกวันนี้ได้ คุณจะต้องสอนพวกเขาให้รู้จักความลำบากบ้าง แม้จะมีเงินทองมากมาย พวกเขาก็ควรรู้ถึงความลำบากบ้าง วันนี้เราก็มีบทความานำเสนอคุณ เกี่ยวกับ อย ากเห็นลูได้ดี พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักความลำบากตั้งแต่เล็ก ไปดูกันว่าการสอนลูกให้รู้ถึงความลำบากนั้นจะดีต่อพวกเขาอย่ างไร

การสอนลูกของพ่อแม่หล า ยคนในทุกวันนี้ ทำให้ลูกอยู่อย่ างสุขสบาย กลัวความลำบากวันนี้จึงอย า กให้อ่ า น 2 เรื่องที่เรากำลังจะนำเสนอ สำหรับพ่อแม่ในยุคนี้ เผื่อว่ามันจะช่วยให้ข้อคิดอะไรหล า ย ๆ อย่ างได้เพราะหากเลี้ยงลูกให้อยู่สบายมากไป มันอาจจะเป็นผลร้ า ย ต่อลูก ๆ ของเราได้

เรื่องที่ 1 พ่อแม่เป็นห นี้เกือบ 20 ล้าน

ครอบครัวนี้ พ่อทำงานหนัก นั่นเพราะว่าจะได้ประคองครอบครัวให้อยู่ได้ หาเงินปลดห นี้ในส่วนลูกช ายนั้นเข้าเรียน มหาลัย ไม่ค่อยสนใจการเรียน บ่ายก็เข้าห้องเล่นเกม กินข้าว เที่ยวเล่น พ่อแม่แก่ไปทุกวันส่ งของให้ลูกค้าไม่ทัน จึงได้โทรหาให้ลูกช ายมาช่วย

แต่ลูกช ายตอบพ่อเขาว่าทำไมพ่อไม่รับคนงาน และเมื่อพูดเสร็จก็ตัดสายไปเล่นเกมต่อโดยไม่สนใจอะไร ไม่รู้เลยว่าพ่อจะทำงานหนักเพื่ออะไรกัน และวันหนึ่งมันก็ได้มาถึง พ่อจากไปโดยที่ยังทิ้งภาระห นี้เอาไว้ให้ จากนั้นแม่ก็นำเขาไปฝากกับญาติ และแม่ก็ไปบวชชีจากนี้ต่อไปเขาไม่เหลืออะไรแล้ว บ้ า นหลังใหญ่ที่เคยหลับนอนก็ไม่มี

ธนาคารยึดหมดแล้ว รถที่มีอยู่ก็ข า ยไปเพื่อเป็นค่าเทอม สุดท้ายเขาก็ไม่มีเงินเรียน จนต้องลาออ กจากมหาลัย เขาเลยต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆเพื่อนก็ไม่อย า กจะคุยด้วย ห า ยหน้าหมด สุดท้ายได้ไปทำงานที่ร้านเกมที่ไปเล่นประจำ ไปเป็นคนเฝ้าร้าน

เรื่องที่ 2 อยู่บ้ า นห้องแถว

ครอบครัวนี้ ทำการค้าข า ยด้วยตัวเอง ตื่นเช้าทุก ๆ วัน ขยันทำมาหากินช่วยพ่อแม่ แล้วก็ไปเรียนเพื่อหาความรู้บ่ายมา ว่างก็มาช่วยงานยกของที่บ้ า น ช่วยงานก ร ร มกร ตอนค่ำก็ปิดร้าน ดึกมาก็เตรียมการบ้ า น เวลาคนที่บ้ า นมีปัญหา ป่ ว ย ไข้ เขาจะลาอาจารย์กลับมาดูพ่อแม่ตลอ ดและตอนนี้เขาก็มีงาน

มีเงินหล า ยล้าน เขาร่ำร ว ยได้ ก็เพราะความสามารถทั้งนั้น เรียนจบมาก็ทำงาน ดูแลครอบครัว บั้นปล า ยชีวิตก็ไม่ลำบากอะไรเลยแล้วคุณอย า กจะให้อนาคตลูกเป็นอย่ างไร..การอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ สำคัญมาก การรักลูกนั้นมันดี แต่ควรรักให้ถูกวิธี ฝึกฝนเขาไปในตัวด้วยเพื่อให้มีทักษะใช้ชีวิตในสังคมได้ เติบโตมาเป็นคนดีของสังคม เอาตัวรอ ดได้แม้ต้องอยู่คนเดียว

ที่มา : khoddeeja