อย่ าอวด 8 สิ่งนี้กับใคร เพราะมันไม่เกิดผลดีกับตัวคุณเลย

การที่ใครสักคนชอบที่จะอวดว่าตัวเองนั้นดีกว่า เก่งกว่า เลิศกว่าคนอื่นนั้น แสดงว่าคนๆนั้นเขาไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเลย เขาเลยพย าย ามที่จะข่มคนอื่นให้อยู่ต่ำกว่าตนเอง

เลยต้องพย าย ามดูถูกคนอื่น หรือทำให้คนอื่นดูแย่ คนพวกนี้มักจะชอบอวดสิ่งต่างๆเพื่อให้คนอื่นอิจฉา พย าย ามสร้างความสุขปลอมๆของตนเองขึ้น มา เพื่อทำร้ า ยคนอื่น

คนชอบอวดก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่ หลงตัวเอง บางคนคิดว่าตัวเองดี แต่ในสายต าคนอื่นกลับมองตรงกันข้าม แต่ก็อย่ างว่าคนหลงตัวเองนั้น มักจะมองเข้าข้างตัวเอง และมองคนอื่นแย่ไปเสี ยหมด จึงไม่แปลกเลยว่าทำไม พวกเขาถึงชอบดูถูกคนอื่น และพย าย ามทำให้ตัวเองดูสูงส่ง

คนเราทุกๆ คนพื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกัน จงคิดดีทำดีไว้ดีกว่าการที่โอ้อวดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ความคิด รวมถึงในเรื่องของเงิน เหล่านี้มักไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณดูดีขึ้น มาแม้แต่น้อย แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยตัวเราแบบที่เราไม่เคยรู้ตัว หยุดอวด 8 อย่ างนี้ มันไม่ได้เกิดผลดี อะไรเลยจริงๆ

1. อย่ าอวดดี

คนที่อวดดีส่วน มากมักไม่มีใครอย ากเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ในเวลาลำบากอย่ ายิงอย่ าทนงตัวเอง ต้องรู้จักอ่อนน้อมทอมตน ฝึกตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ

2. อย่ าอวดฉลาด

คนที่เขามีความคิด มีความฉลาดจริงๆ เขาคงไม่มาคุยโอ้อวด อ้าง ให้คนอื่นได้รับรู้ แต่จะลงมือทำให้สิ่งนั้น ให้ดีที่สุดต่างหาก

3. อย่ าอวดเก่ง

เราไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดในโลก เ พราะยังมีอีกหล า ยคนที่มีความคิดและความเก่งมากกว่าเราอยู่ ฉะนั้น การอวดเก่งไม่ได้เป็นผลดีหรอ กนะ

4. อย่ าอวดรู้

คนหล า ยคน มักจะอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ ในบางเรื่องก็อาจไม่จริง อย่ าบอ กว่ารู้แค่อย ากให้คนอื่น มองว่าเท่ เพรา ะสุดท้ายแล้วคุณจะกล า ยเป็นคนโ ง่ในสายต าคนอื่น

5. อย่ าอวดผลงาน

ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องอวดอ้างว่าเราเองที่เป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็นและชื่นชมผลงานของคุณเอง เขาจะพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย ามอยู่เหนือ กว่าคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่นเลย

6. อย่ าอวดเด่น

ถึงเรารู้สึกว่า เราอยู่เหนือ กว่าคนอื่นเขา เรามีมากกว่าใครเขาแต่ก็จงอย่ าอวดเด่น กับคนอื่นอย่ าชิงดีชิงเด่นกับใครต่อใคร

7. อย่ าอวดร ว ย

คน มั่งมีเงินทองก็ไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเราร ว ยมาก ถึงร ว ยแค่ไหนถ้าเราใช้เงินไม่เป็นก็หมดตัวได้กันนะไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละ

8. อย่ าอวดความลั บ

คนเราทุกคนล้วน มีนิสัยใจคอที่ต่างกัน หากคุณมีความลั บอย่ าเที่ยวไปบอ กใครใคร เ พราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้น มาหรอ ก

ที่มา   lifein-hug  bohatto