หากคุณต้องเจอ กับม ร สุ มชีวิต จงจำ 11 ข้ อนี้ไว้จะช่วยให้ก้าวข้ามผ่านไปได้

แม้บางครั้งความรักจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยงาม แต่ในมุมหนึ่งก็รายล้อมไปด้วยความมืดมนเช่นกัน สิ่งนั้นรวมไปถึงจิตใจของคนที่คุณใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วย หากคุณไม่รู้จักรักตัวเองให้เป็นก็อาจจะกล า ยเป็นคนไร้หัวใจในที่สุด ดังนั้นวันนี้จึงอย ากให้คุณจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้ หากใครทำแบบนี้คุณควรปล่อยเขาไปซะ ก่อนความรักที่คุณมอบให้ตัวเองจะไม่เหลือเลย

บางครั้งทุกอ ย่ างในชีวิตอาจไม่เป็นดั่งใจหวัง แม้เราจะพย าย ามสู้อ ย่ างเต็มที่แล้วก็ต าม แต่โชคชะต ากลับเล่นตลกเ สี ยอ ย่ างนั้น เราอาจต้องท้อแท้ และคิดว่าตนเองคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเราสามารถพลิกผันสิ่งร้ า ยๆในชีวิตได้

ด้วยการเปลี่ยนวิ ธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกผิ ดหวัง กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจนเกิดท้อขึ้น มา ให้คุณนึกถึงคำพูดเหล่านี้เอาไว้ แล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้น

1. ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลอง แต่พอถึงย ามทุ ก ข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า

โลกของเราล้วน มีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว ขอบคุณ แล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

2. ลองจับที่ชีพจรของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่

เมื่อทุกอ ย่ างผิ ดพลาดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จำไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นเหมือนฝันร้ า ย คุณมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอ ย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมห า ยใจอยู่

3. บางครั้งสิ่งร้ า ยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้

จงมองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาอัน เ ล ว ร้ า ย และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นตัวช่วยให้คุณ เติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่ๆ

4. บางครั้งคุณแค่ต้องไปนั่งพูดคุยกับเ ด็ กน้อยวัย 4 ขวบ และคุณต าวัย 84 ปี เพื่อให้เข้าใจชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

บางทีเราก็มักจะลืมนึกถึงบทเรียนสำคัญๆ ในชีวิตที่สามารถช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ย ากลำบากไปได้ แค่เปิดรับมุมมองใหม่ๆ ก็ทำให้เรา ตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนไปอ ย่ างสิ้นเชิงแล้ว เพราะงั้นครั้งต่อไปที่คุณพบกับปัญหาสารพัด ให้คุณลองไปปรึกษากับเ ด็ กๆ หรือไม่ก็ผู้สูงอายุดู ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจช่วยให้คุณพบทางออ กของปัญหา และเปลี่ยน มุมมองต่อชีวิตใหม่ได้เลยนะ

5. ให้จำไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึง

คุณจึงไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอ ด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอ ย่ างไม่เป็นไปต ามใจหวัง ทางเลือ กที่ดีที่สุดคือ การก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

6. จงพย าย ามมองหาสิ่งดี ๆ ในทุกวัน แม้ว่ามันจะย ากเพียงใด

ไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงามต ามที่คุณวางแผนไว้หรอ ก หากวันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีขึ้น

7. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอ ย่ างไร จงลุกจากที่นอนและแต่งตัวเ สี ย มุ่งสู่จุดหมาย อ ย่ าเพิ่งยอมแพ้

อ ย่ าปล่อยให้ชีวิตทำร้ า ยคุณนานจนเกินไป การพย าย ามรั ก ษ าวิ ธีคิดที่ดี และเปลี่ยนวันร้ า ย ๆ ให้กล า ยเป็นความเข้มแข็ง มันจะทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

8. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้

ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจำไว้ว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ จริง ๆ แล้วคุณมีทั้งอิทธิพลและความสามารถในการควบคุม ให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ เพราะฉะนั้น จงอ ย่ าให้ความเป็นจริงทำให้คุณหมดกำลังใจ คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิ ธีคิด มุมมอง และทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

9. ชีวิตที่สวยงามไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์

แม้อะไร ๆ จะผิ ดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสำหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังมีลมห า ยใจ มีครอบครัวอันน่ารัก และเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อยๆและมีหลังคาคอยกำบังฝน เท่านี้คุณก็มีพอและครบถ้วนแล้วล่ะ

10. การคิดมากจะทำให้คุณอารมณ์เ สี ยซะเปล่า จงห า ยใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ า ยๆ ทิ้งไป

บางครั้งเราก็ชอบสร้างปัญหาที่ไม่มีจริงขึ้น มาให้หนักสมอง จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง และอ ย่ าปล่อยให้มันควบคุมคุณ จงถามตนเองว่า นี่ทุกอ ย่ างกำลังผิ ดพลาดจริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากไปเองกันนะ

11. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เลย เราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเอง

เมื่อไหร่ที่คุณเครียดกับชีวิต ให้จำไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอ ก ดังนั้น ถ้าหล า ย ๆ อ ย่ างผิ ดพลาดจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนต่างก็อยู่บนเรือลำเดียวกัน

จงมีสติให้มากเมื่อต้องเจอปัญหาที่ถ่าถมเข้ามาในชีวิต จงชนะอุปสรรคด้วยปัญญา และจงจำไว้ว่า ทุกปัญหาอ ย่ าได้ใช้อารมณ์ ขอให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านไปได้ และกลับมาใช้ชีวิตให้มีความสุข รักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม แล้วคุณจะเข้มแข็ง ไม่ว่าจะต้องเจอ กับอะไรคุณก็ผ่าน มันไปได้ อ ย่ างคนเข้มแข็ง

ที่มา  verrysmilejung