วิ ธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน ไม่ต้องเ สี ยเวลาไปขนส่ง

ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโ ร คร ะ บ า ด ที่ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ าแม่ข า ย หรือพนักงานบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย และที่สำคัญคือ การออ กไปทำธุระนอ กบ้าน ซึ่งเ สี่ ย งในการติดเชื้อ หล า ยๆคนจึงไม่อย ากออ กจากบ้านกัน และหนึ่งอ ย่ างที่หล า ยคนส่วนใหญ่ต้องไปทำด้วยตัวเองนั่นคือ การต่อใบขับขี่

หล า ยคนที่ใบขับขี่นั้นหมดอายุหรือ กำลังจะหมด จะเดินทางไปต่อเองที่ขนส่งก็เป็นการเ สี่ ย งเกินไป เพราะต้องพบเจอคน มากมาย ทำให้ไม่อย ากออ กไป แต่วันนี้เราอย ากจะบอ กว่า หมดกังวลเรื่องนี้ได้แล้ว เพราะเราสามารถต่อทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ใช้เวลาไม่นาน และเราก็ได้รวบรวมวิ ธีการมาให้แล้วไปดูกันเลย

ขั้ น ต อ นแรกให้เข้าไปที่ www.dlt-elearning.com จากนั้นให้กดลงทะเบียน

กรอ กข้ อมูลส่วนบุคคลต ามหน้าจอ และกดยืนยัน จากนั้นเลือ กที่ แบบทดสอบก่อนอบรม

ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม แล้วกดส่งข้ อสอบ จากนั้นเริ่มดูวิดีโออบรม

ดูคลิปวิดีโอให้จบ ซึ่งระหว่างการดูคลิปจะมีคำถามให้ตอบภายในเวลาที่กำหนด

หลังจากดูจบให้เลือ กไปขั้ น ต อ นต่อไป

จากนั้นให้ตอบแบบสอบถามหลังการอบรม

เมื่ออบรมเสร็จให้บันทึกภาพหน้าจอนี้ไว้ เพื่อไปติดต่อถ่ายรูปทำบัตรใหม่ นับว่าเป็นการต่อใบขับขี่ที่ไม่ยุ่งย าก ขั้ น ต อ นง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้ น ต อ นที่สำคัญจะทำที่ไหนเวลาไหนก็ได้

คำแนะนำ

ผลการอบรม Online มีอายุ 90 วัน นับจากวันผ่านการอบรม เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO หรือ https://gecc.dlt.go.th ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม

ความรู้เพิ่มเติม

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

ตอบ ต่อใบขับขี่ชั่ วคราว เป็น 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

หมายเหตุ

กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้ น ต อ นทดสอบข้ อเขียน กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้ น ต อ นอบรม / ทดสอบข้ อเขียน / ทดสอบขับรถ

หากใบขับขี่หมดอายุ ตัองต่อใบขับขี่ในระยะเวลาเท่าไร

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้ น ต อ นการสอบข้ อเขียน กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้ น ต อ นการสอบข้ อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแ พ ท ย์

ที่มา  sangkomonline