นอนหลับย าก ทำต าม 5 วิ ธีนี้ เพียง 60 วินาที ก็หลับสบายตลอ ดคืน

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะนอนหลับย ากอยู่บ่อยครั้ง บางคืนก็นอนไม่หับเลย วันนี้เราก็มีวิธีแก้ไขปัญหาการนอนย ากมาแนะนำคุณ เกี่ยวกับ นอนหลับย าก ทำต าม 5 วิ ธีนี้ เพียง 60 วินาที ก็หลับสบายตลอ ดคืน ไปดุกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ตัวคุณเองได้พักผ่อนอย่ างเพียงพอ

หากไม่ง่วงแต่อย า กนอนหรือมีอาการที่นอนไม่หลับ ชอบตื่นขึ้น มากลางดึก แล้วนอนไม่หลับทั้งคืน ใครที่เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเทคนิคสำคัญที่เราจะพูด กันในวันนี้ เป็นในเรื่องของการที่ช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น หลับได้เร็วขึ้น

ซึ่งมีชื่อที่เรียกว่าเป็นเทคนิคการห า ยใจแบบ 4-7-8 คิดค้นโดย ดร. แอนดรูว์ วิลล์ จากอริโซน่า เป็นวิธีการที่อาศัยวิธีการห า ยใจแบบเกี่ยวกับวิธีการเล่นโยคะ ที่จะนำมาเป็นต้นแบบ

ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำต ามกันได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นให้มีความยุ่งย าก เราต ามมาดูวิธีง่ายๆด้านล่างนี้กันเลยจะช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายอย่ างไร

ดร. แอนดรูว์ วิลล์ กล่าวว่า เป็นเทคนิคการห า ยใจแบบ 4-7-8 ที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นนอนหลับได้ภายในเวลา 60 วินาที ซึ่งวิธีหลักการคือเป็นการปล่อยวางระบบประ สาทให้อยู่ในสภาวะที่มีความสงบโดยธรรมช าติ ซึ่งก็คือเป็นเหมือนการผ่อนคล า ยตัวเอง คล า ยความ เครียด คล า ยสภาวะตึงต่างๆของร่างกาย

วิธีการทำ

1 โดยวิธีการแรกนั้นให้นอนผ่อนคล า ย ในท่าที่สบาย กระ ด กปล า ยลิ้นแตะเอาไว้ที่บริเวณเพดานปากให้อยู่ในระดับที่เหนือฟันและให้เราวางปล า ยลิ้นอยู่ในบริเวณตำแหน่งนั้นตลอ ด

2 จากนั้นให้เราผ่อนลมห า ยใจผ่ า นออ กมาที่บริเวณช่องปากอย่ างเต็มที่จนเกิดเป็นเสียงวู้วขึ้น มา

3 ปิดบริเวณริมฝีปากแล้วให้ตัวเรามีการห า ยใจเข้าอย่ างเงียบๆและช้าๆเข้าไปที่รูจมูกแล้วให้ทำการนับ 1-4 แบบช้าๆ แล้วต่อด้วยการกลั้นลมห า ยใจให้นับ 1 ถึง 7 อย่ างช้าๆ

4 ผ่อนลมห า ยใจออ กทางช่องปากให้เต็มที่จนเกิดเป็นเสียง วู้ว แล้วทำการนับ 1 ถึง 8 ในใจอย่ างช้าๆ

5 ปิดริมฝีปากแล้วห า ยใจเข้าอย่ างเงียบๆ แล้วต่อด้วยห า ยใจเข้าที่จมูก แล้วนับ 1-4 ให้ทำแบบวิธีข้างต้นนี้ วนไปเป็นจำนวน 3 ครั้ง

สิ่งสำคัญระหว่างการทำนั้น ในทุกๆลมห า ยใจเข้าออ กจะต้องมีการห า ยใจทางรูจมูกอย่ างเงียบที่สุด และทุกลมห า ยใจออ กจะต้องมีเสียงดังโดยผ่ า นลมห า ยใจบริเวณช่องปาก

ข้อดีของเทคนิคการห า ยใจแบบนี้คือ

จะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้ร่างกายนั้นได้รับออ ก ซิเจนเข้าไปในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผ่อนคล า ยระบบ ประ สาทที่จะช่วยให้คล า ย ความ เครียด ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิ

ทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบ ความนิ่งได้มากขึ้น ช่วยให้มีการเชื่อมต่อลมห า ยใจกับร่างกายให้เป็นห นึ่ ง เดียวกัน และจะช่วยในการดึงตัวคุณนั้นออ กจากความ เครียด ที่คุณคิดและเป็นกัง วลอยู่ ซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้นอนไม่หลับ

หรือมีการตื่นขึ้น มาในเวลากลางคืน หากท่านใดที่มีความรู้สึกว่าในเวลากลางคืนนอนหลับไม่สนิทหรือตื่นขึ้น มากลางดึกพักผ่อนไม่เพียงพออย า กนอนแต่รู้สึกว่านอนไม่ได้ ลองนำข้อแนะนำนี้ไปทำต ามกันดู เพราะจะเป็นวิธีที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีไม่ตื่นขึ้น มาในกลางดึก ทั้งยังช่วยลดความ เครียดที่เกิดขึ้นได้ดีด้วย

ที่มา hostingrc