จงเตรียมพร้อมรับมือ กับ 24 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่กำลังค่อย ๆ เกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้ กับ จงเตรียมพร้อมรับมือ กับ 24 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้ คุณเองเตรียมพร้อมรับมือแล้วหรือยัง

1 การที่ห นี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้

หล า ยๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

2 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่

แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออ กจาก sector นี้หล า ยคนเชียวล่ะ

3 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ ห นี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

4 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

5 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เริ่มเหนื่อยมากจริงๆ

6 หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า

ห นี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำร ะ บาน

7 พลังงานทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอ ก

8 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้ว เริ่มออ กอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกิน มากๆ

เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลย ก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่านได้เงินเกินจำนวน หล า ยล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

9 แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสต างค์ บาท สองบาท

ห า ยนะของคนเป็นห นี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่อนต้นหมื่นด อ กเบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่อนสามหมื่น มันกล า ยเป็นดอ กเบี้ย แทบทั้งหมดเลย

10 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ ห า ยไปมาก

11 ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก

อย่ าไปโล ภ อย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

12 อีกไม่เกินสิบปี หล า ยๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น รถพลังงานไฟฟ้า

แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไป จะทำให้หล า ยๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างต ามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอ กาสจะกระท บมากเลยล่ะ

13 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

14 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

15 การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก

อย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

16 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอ ซื้ อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก

เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มากในตอนนี้

17 เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

18 อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ ก

โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

19 คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

20 เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆ

เรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหล า ยๆ ประเทศ

21 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะดอ กเบี้ย คือพลังทวี

อย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ดนะ

22 สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง

จากการพิ มพ์เงินตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

23 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่ห า ยไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุ น

ห า ยไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

24 ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้ จากหล า ยๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด

แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

ที่มา : e-yhangwa